Cookie beleid GVA

De website van GVA is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Info voor ouders

KORTE HISTORIE


Voetbalvereniging GVA is opgericht op 24 juni 1945. Een aparte jeugdafdeling bestond toen nog niet. Deze is geleidelijk aan ontstaan. Na de A-junioren (17-18 jaar, inmiddels O19) volgden achtereenvolgens de B-junioren  (15-16 jaar, inmiddels O17) en C-junioren (13-14 jaar, inmiddels O15). In de 60-er jaren kwamen daar de D-pupillen (11-12 jaar, inmiddels O13) bij, gevolgd door de E-pupillen (9-10 jaar, inmiddels O11). In 1978 tenslotte kwamen daar de allerjongsten bij, de F-pupillen (5-8 jaar, inmiddels O9). Sinds 2004 hebben wij ook weer een aantal meisjesteams dat deelneemt aan de competitie, terwijl er ook nog meisjes bij de jongens meespelen. 


ACCOMMODATIE


GVA speelt zijn thuiswedstrijden op sportpark De Vijzel aan het Vijzelpad in Doornenburg, onder de rook van het prachtige kasteel De Doornenburg. De accommodatie bestaat uit drie speelvelden, een trainingsveld, 8 kleed­kamers, 2 scheidsrechterskamers, EHBO-kamer, tribune en een clubhuis. In het clubhuis bevinden zich een bestuurskamer, het kantine­gedeelte en een jeugdgedeelte.


BESTUUR


Aan het hoofd van de voetbalvereniging staat het door de ledenvergadering gekozen bestuur. Dit heeft de algemene leiding over de vereniging. Voor de jeugdafdeling zijn coordinatoren aangewezen. Deze regelen, in nauwe samenwerking met de jeugdleiders, oudercommissie en moederbrigade alles met betrekking tot het functioneren van de jeugdafdeling.


DOELSTELLING


Een voetbalvereniging heeft in eerste instantie uiteraard tot doel de voetbalsport te kunnen laten beoefenen. Erg belangrijk bij onze vereniging zijn ook aspecten als gezelligheid, binding, sportieve recreatie en teamgeest. Natuurlijk passen ook prestaties in onze doelstelling, maar dan wel in combinatie met hetgeen ons bij het jeugdvoetbal voor ogen staat. Daarnaast ondersteunt GVA de Open Club gedachte en ontwikkelt zich naar een Open Vereniging.


INFO


Veel informatie betreffende onze verenging is terug te vinden het het clubblad, de Inswingers. Dit verschijnt 3x per jaar. Erg belangrijke dingen worden via de website aan de leden doorgegeven.


Algemene informatie


AAN- EN AFMELDINGEN LIDMAATSCHAP


Ouders kunnen nieuwe leden aanmelden bij: Manon Janssen, van Aemstelstraat 6, tel. 423722. Het inschrijfformulier kunt u via de site downloaden (onder info) en dient volledig ingevuld en ondertekend bij een van bovenstaande personen ingeleverd te worden. Kinderen kunnen al vanaf hun geboorte lid worden. Zij zijn dan aspirant lid. Zij zijn welkom tijdens de sinterklaasmiddag. Vanaf 4 jaar mogen ze meetrainen en als er gelegenheid is met de J-mini mee voetballen. Vanaf 6 jaar worden ze ingedeeld in de O7 of O8. 

 

Indien gewenst kan, alvorens te beslissen tot het lidmaatschap, bij wijze van proef tijdelijk uitsluitend getraind worden. Dat geldt voor alle leeftijden.

Afmelden dient uitsluitend te gebeuren bij Manon Janssen. Indien hieraan niet wordt voldaan, blijft de contributie verschuldigd en wordt het lidmaatschap als niet beëindigd beschouwd.


CONTRIBUTIE


De contributie voor de diverse leeftijdsgroepen vanaf het seizoen 2023/2024 is als volgt:

Senioren:
Lidmaatschap groot             € 48,00 (trainingen, wedstrijden, stemrecht)
Lidmaatschap middel           € 24,00 (trainingen, stemrecht)
Lidmaatschap klein              € 12,00 (stemrecht)

Jeugd:
Lidmaatschap junior            € 34,00
Lidmaatschap pupil              € 28,50
Lidmaatschap mini-pupil     € 14,25 (geen KNVB-wedstrijden)

Lidmaatschap aspirant mini-leden € 3,50 (jaarcontributie)

Betaling dient te geschieden door middel van automatische afschrijving ten behoeve van bankrekeningnummer NL86RABO01121.10.525 t.n.v. v.v. G.V.A. (kwartaalbetaling).


PEILDATA


De KNVB heeft verschillende leeftijdscategorieën waarin gespeeld wordt. Hiervoor is 1 januari de zgn peildatum. Iedere speler/speelster speelt normaliter 2 jaar in een leeftijdscategorie.

Zoals gezegd mag je bij GVA vanaf 4 jaar instromen en meetrainen. De jongste pupillen spelen dan zoveel mogelijk in een eigen competitie in de regio. Vanaf 6 jaar zijn kinderen gerechtigd KNVB wedstrijden te spelen.

 

VOETBALUITRUSTING


De sportuitrusting dient men op eigen kosten aan te schaffen. Het shirt wordt door de vereniging ter beschikking gesteld. Bij diverse elftallen is er een compleet tenue beschikbaar gesteld door sponsoren.

Voetbalvereniging GVA kent het volgende tenue:

Shirt:               blauw

Broek:             wit

Kousen:          blauw

Schoenen:      Naar eigen goedvinden aan te schaffen (niet met aluminium noppen).

Een (eenvoudig) trainingsjack of althans een jack is eveneens noodzakelijk. Dat geldt dan ook voor de te spelen wedstrijden. Het is verplicht met scheenbeschermers te spelen. Tijdens de winterperiode zijn voor de zaaltrainingen goede gymschoenen vereist.

 

WANNEER VOETBALLEN


De jeugdteams spelen hun competitiewedstrijden bijna altijd op zaterdag. Het kan aan het eind van de competitie voorkomen dat wedstrijden worden vastgesteld op doordeweekse dagen. Zo wordt toch geprobeerd om de competitie helemaal uit te spelen. Dit lukt natuurlijk niet altijd.


VERVOER


Als het mogelijk is reizen wij naar uitwedstrijden altijd per auto. Voor het vervoer rekenen wij op de medewerking van de ouders. De leider zal, indien nodig, er naar streven die medewerking zoveel mogelijk te spreiden, bijvoorbeeld door het maken van een rijschema. Gelukkig zijn er ouders die met plezier bijna altijd de verrichtingen van hun kind en zijn team willen zien. Dat vinden wij in alle opzichten mooi meegenomen en een stukje taakverlichting voor de leider.


OP TIJD AANWEZIG


Spelers worden voor trainingen en wedstrijden op tijd op onze accommodatie verwacht. Bij trainingen is dat een kwartier voor aanvang van de training. Bij thuiswedstrijden dient men een 45 min.  voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Bij uitwedstrijden is dat ruim één uur voor de vertrektijd. Bij sommige teams geldt een afwijkende regel, maar die krijgt men dan te horen van de trainer/leiders.


VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN


Bij toerbeurt wordt er een beroep gedaan op de ouders/verzorgers om te rijden. Dit wordt gevraagd door de elftalleider.


AFGELASTINGEN


De KNVB kan wedstrijden afgelasten. Dan spelen meestal alle verenigingen die dag geen wedstrijden.

Wij spelen in district oost

Als de KNVB wedstrijden afgelast, melden wij deze afgelastingen zo snel mogelijk op onze site.

Als een specifieke wedstrijd afgelast wordt, omdat ons veld of dat van onze tegenstander onbespeelbaar is wordt dat kenbaar gemaakt op onze site

 

AFZEGGEN


Men kan begrijpen dat men op de komst van de spelers moet kunnen rekenen. Het is natuurlijk mogelijk dat uw kind verhinderd is voor een wedstrijd. Laat dit dan vroegtijdig aan de  leider weten zodat er nog iets geregeld kan worden. Voor wat betreft de training moet afgemeld worden bij de desbetreffende trainer.

 

WASSEN VAN WEDSTRIJDKLEDING


De wedstrijdkleding wordt per team gewassen door de ouders. Bij toerbeurt wordt er een beroep op U gedaan door de elftalleider en dan krijgt u de wedstrijdtas met vuile kleding mee.

 

SPORTHYGIËNE


Het is zeer gewenst, vooral om gezondheidsredenen, dat de spelers voor en na de wedstrijd of trainingen andere kleding dragen dan tijdens het sporten. In het belang van de kinderen wordt hierop toegezien. Het is bij ons een vast gebruik dat er na het sporten wordt gedouched. Een paar badslippers zijn hierbij gewenst. Aangeraden wordt ook om de kinderen een stel schoon ondergoed mee te laten nemen.

 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN


Ingeval de gezondheid of het karakter van een jeugdlid bijzondere aandacht vraagt, gelieve u dat door te geven aan de leider of trainer, die uw kind onder zijn of haar hoede heeft.

 

STUDIE


Wij zijn van mening dat sporten in zijn algemeenheid geen belemmering vormt voor het  studeren. Integendeel zelfs. Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen, dat de studie zoveel tijd vergt dat er even geen tijd is voor een training of wedstrijd. Geef dit echter wel even door. Het spreekt echter vanzelf dat in zo'n geval wij, evenals de ouders, wensen dat de studie voorrang krijgt.


ELFTALLEIDERS EN TRAINERS VOOR PUPILLEN. WAT KUNT U ZELF DOEN.


Elk team heeft twee teamleiders nodig. De elftalleider regelt de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden. Toon initiatief en meldt U aan. Vermoedelijk gaat u toch regelmatig naar de wedstrijden kijken.

De trainingen van de pupillen worden onder begeleiding van een ervaren trainer, in de meeste gevallen verzorgd door de ouders zelf. Als U een uurtje sportief bezig wilt zijn, meldt U dan aan. Het is leuk om te doen.

 

OUDERS LANGS DE LIJN


Fijn dat u tijdens de trainingen en wedstrijden interesse toont voor uw kind(eren).

Sport, dus ook het voetballen, is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Het is mede daarom belangrijk dat het rond en op de velden prettig verloopt. Ook u kunt daar een positieve rol in spelen. Wij hebben een aantal gedragsregels opgesteld en doen een beroep op u deze na te leven

- Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.

- Gebruik geen “tactische kreten”; ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en

   met de tegenstander.

- Laat coachen over aan de trainer/leider.

- Blijf positief, ook bij verlies.

- Laat uw kind kind zijn, het moet nog zoveel leren.

- Als uw kind talent heeft, wordt dit zeker opgemerkt.

 

VERZEKERING


Door de vereniging is via de KNVB ten behoeve van alle leden zorggedragen voor zowel een aansprakelijkheidsverzekering (WA) als een ongevallenverzekering. Desgewenst kunnen wij u hierover nader informeren.

 

WINTERPAUZE


De trainingen en wedstrijden zijn van eind augustus tot eind mei. Vanaf half december ligt de competitie stil, de zgn. winterstop. Voor de junioren begint de training weer ongeveer half januari. De pupillen starten meestal eind januari. In de winter kunnen trainingen eventueel plaatsvinden in de gymzaal van De Doornick.

 

SPULLEN THUIS LATEN


Het gebeurt nog steeds dat jeugdleden onnodig allerhande spullen meebrengen naar de wedstrijd of training. Wij willen het misverstand wegnemen dat de leiders de zorg over die spullen kan worden toevertrouwd. Wij verzoeken daarom dringend om sieraden, overbodig geld, mobieltjes etc. thuis te laten, zodat niemand er dan zorgen over hoeft te maken. Het dragen van kettingen, ringen of horloges tijdens de training of wedstrijd is NIET toegestaan. Dit om eventuele blessures te vermijden. Wij merken nog op dat onze vereniging niet kan worden aangesproken in geval van vermissing.


MOEDERBRIGADE


De Moederbrigade bestaat inmiddels al meer dan 30 jaar. Zij is destijds in het leven geroepen om op de woensdagmiddag de O9 pupillen te helpen bij het omkleden voor de trainingen en afdrogen en aankleden na het douchen. Op dit moment helpt de Moederbrigade alleen nog bij jeugdactiviteiten.


EVENEMENTEN


Onze jeugdafdeling organiseert ook buiten de voetbalsport om diverse activiteiten in de sfeer van sportieve recreatie. Traditioneel zijn o.a. de Sinterklaasmiddag voor de O9 pupillen. Dit evenement wordt mede gesubsidieerd door de supportersvereniging., Begin of halverwege januari zijn er "Superstar­wedstrijden" voor de O9 pupillen. Voor de activiteit hoeven de kinderen geen voetbalkleding aan. Gewoon sportieve kleding is voldoende. Eind januari organiseren we zwemmen in het Lentebad te Zevenaar voor de O9 en O11 pupillen. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen mee onder begeleiding van eigen ouder.

Als klap op de vuurpijl wordt er aan het eind van het seizoen het Open Sport Spektakel voor alle jeugdleden georganiseerd, met daarin verweven de inmiddels gevreesde en geroemde Survival.

 

GEVONDEN VOORWERPEN


Alle voorwerpen die zijn blijven liggen na wedstrijden en trainingen worden bij GVA bewaard. Als u kind(eren) iets kwijt is vraag het even aan mensen achter de bar in de kantine of er iets gevonden is.

 

STRAFMAAT RODE KAART


Helaas zien we bij de junioren dat het voetbalspel vaak al meer overtedingen met zich meebrengt. Vanuit GVA stimuleren wij echter een schone sport en kennen we een strafmaat indien een jeugdspeler met een rode kaart van het veld wordt verwijderd. In een dergelijke situatie besluit het bestuur tot een wedstrijd schorsing en het draaien van een verplichte kantinedienst voor het jeugdlid tijdens de eerstvolgende wedstrijd van zijn of haar team.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!